Zasada 80/20: koncepcja, którą powinien znać każdy kierownik magazynu!

Zapewne większość osób słyszała o Zasadzie Pareto, zwanej również regułą 80/20. Jest to podstawowa teoria, która twierdzi, że około 20 procent każdego procesu odpowiada za 80 procent wyników tego procesu. Na przykład w produkcji mówi się, że około 20% wad produktu odpowiada za około 80% problemów. Zasada ta może dotyczyć również sprzedaży – w tym przypadku 80 procent sprzedaży często pochodzi od 20 procent klientów.

Zasadę Pareto sformułował amerykański teoretyk zarządzania Joseph Juran. Nazwa zaś wywodzi się od włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto, który pod koniec XIX wieku zauważył, że około 80% ziemi w jego ojczyźnie było własnością 20% ludności. Dalsze dochodzenie wykazało, że zasada ta stosowana jest również w wielu innych krajach. Zasada Pareto została spopularyzowana i dostosowana do świata biznesu w latach 40. XX wieku, kiedy stało się jasne, że jest to sprytny sposób analizowania wyników biznesowych i ustalania priorytetów.

Zasada Pareto w magazynie

Nie jest zaskakujące, że zasada ta dotyczy również świata operacji magazynowych. Prowadzenie analizy Pareto dla operacji przeładunku materiałów to doskonały sposób dla kierownika magazynu do ustalenia priorytetów, wyboru systemu magazynowania oraz miejsca umieszczenia danych towarów w magazynie.

Celem jest zawsze stworzenie racjonalnego i efektywnego przepływu towarów, dlatego ważne jest, aby zawsze brać pod uwagę różne sposoby, w jakie każdy produkt musi być obsługiwany. Nawet jeśli magazyn mieści niewielki asortyment towarów, poziomy popytu na każdy rodzaj produktu lub częstotliwość, z jaką muszą być dostępne, rzadko są takie same. Poziom popytu ma duży wpływ na wybór systemów pamięci masowej w różnych obszarach sieci magazynu. Ponadto zbieranie jest zwykle najbardziej pracochłonną i kosztowną częścią łańcucha dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby sortowanie było łatwiejsze i bardziej efektywne dzięki przechowywaniu przedmiotów w prawidłowy sposób – zazwyczaj poprzez przechowywanie najmłodszych przedmiotów znajdujących się najdalej od obszaru wysyłki i najczęściej najbliżej.

Poznaj ofertę wózków UniCarriers: https://www.flt-service.com.pl

Nasi doradcy, pomogą Ci wybrać wózki widłowe odpowiednie do Twojego magazynu.